94. De Steense

De Steense 1   steense

De Steense is de naeme van de sporthal in Wolvege. In et Stellingwarfs schrieven we steenze of stienze mit een z en niet mit een s. Op dit plak ston vroeger de Lycklama Stins die bouwd laoten wodde deur grietman Rinco Lycklama à Nijeholt. Et gebouw was op et laeste een brakke en wodde in 1736 ofbreuken. In laeter jaoren ston d’r een deftig laandhuus (zie foto) dat ok van Lycklama Stins hiette. Dat gebouw wodde in 1933 ofbreuken. Wat toch spietig… Johan Veenstra stuurde beide foto’s op veur Stellingwarfs in et ‘wild’.