97. Infermaosiebod Fryske Gea

bottien Fryske Gea

Ok op heur infermaosiebodden bruukt It Fryske Gea de Stellingwarver naemen van de netuurgebieden die ze in heur beheer hebben. Zoas op dit bod mit daorop angeven de Delleboersterheide, et Diakonievene en de Catspoele. Jammer is dan wel dat op et kaortien niet de officiële naeme van de revier de Tsjonger of De Kuunder nuumd wodt!