Aende en begin

flapfoto

Alle mitwarkers van StellingPlus weensken jim, mit et onderstaonde en zo mooie gedicht van Lamkje Hof-de Boer, alle meugelike goeds toe veur et ni’je jaor 2015!

 

Aende en begin

 

Al weer een jaor veurbi’j

ontdaon an de iewighied

en overal liggen de brokstokken van de tied

as brakken van vergaank’likhied

waor bloemen tussen bluuien

van geloven

en dan opni’j weer hopen

en vertrouwen

op een ni’j begin

 

(Uut: ‘Van mien kaant bekeken’, Lamkje Hof-de Boer, Stellingwarver Schrieversronte, 1981)