Aovend mit Stellingwarver en Friese verhaelen

freddie-boekekraante

Netuurman en schriever Freddie de Vries (foto: Lenus v.d. Broek)

Vanwegens de Stellingwarver sutelaktie en de Friese boekemaond orgeniseren de Fryske Krite (Oosterwoolde), en de Stellingwarver Schrieversronte opni’j een gezaemelike literaire aovend. Die aovend is op vri’jdag 16 september in et aktiviteitencentrum De Miente in Oosterwoolde. Freddie de Vries, netuurman en schriever, zal op zien eigen humoristische wieze verhaelen veurlezen uut eigen wark. Datzelde geldt ok veur de Friese inbreng van netuurman en verteller Gjalt de Groot.

Et is alweer de vierde keer dat in dit saemenwarkingsverbaand een Stellingwarfs/Friese literaire aovend orgeniseerd wodt. Et pergramme van 16 september begint om 20.00 ure, de toegangspries is veur leden van de Krite en de Schrieversronte € 6,00, eren betaelen € 7,50.