Aovend vol mit verhaelen!

De warkgroep ‘Alles rondom taal’ van Stichting Kunstwerf orgeniseert now vri’jdagaovend 20 december een prachtige aovend mit winterse verhaelen. Professioneel verhaelevertelster Baukje Koolhaas van Wienjewoolde vertelt die aovend sfeervolle verhaelen rond et thema ‘Een lamp voor licht en warmte’.

De wieze van vertellen van Baukje is meer as de muuite weerd om mit te maeken, dus meensken, laot je disse kaans niet ontkommen…
De aovend is in de biebeltheek van Oosterwoolde an de Quadoelenweg en begint om acht ure. Om de kosten hoej’ et niet te laoten: € 5,00 en de koffie of thee mit een overheerlik koekien is ommenocht!!
In feberwaori verzorgt Baukje Koolhaas een kursus ‘Verhaelen vertellen’ in de Stellingwarven. Orgenisaosie en plak: Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Meer infermaosie volgt eerdaegs o.e. op disse webstee!