Attie Nijboer en Harmen Houtman in Taelepaveljoen MeM

  

Oflopen weke zorgden de Stellingwarver dichters Attie Nijboer en Harmen Houtman veur een mooie en gezellige middag in et taelepaveljoen MeM in et Laand van Tael in Liwwadden. Dat gezaemelike optreden bevul heur zó goed dat ze van plan binnen en gao vaeker mit ’n beidend op pad! Now, daor kuwwe ommeraek wies mit wezen, is ’t niet zo?