Biezunder kienderboek prissenteerd

Xavière en Sietske Poepjes

Xavière Kolk overhaandigt et eerste exemplaor  van Over grote beren en knuffels an Vrouw Sietske Poepjes, dippeteerde veur o.e. tael en kultuur in de perveensie Frieslaand.

boek.Grote beren

Veur et ni’je boek is al mitien veul belangstelling. Et telt 46 bladzieden, de oplaoge is 1000 stoks. 

Xavière en wiekagent

Et twiede exemplaor was veur de wiekagent, de heer Jan Vullings. Hi’j was van et eerste begin of an betrokken bi’j de melding van et misbruuk.  

9 dec. 2015

Van links naor rechts: Jan Baas (twiede veurzitter SSR), Edith Stultiens, Sietske Bloemhoff, Ype Dijkstra (veurzitter SSR), Sietske Poepjes, Jan Vullings, Baukje Luinstra, Xavière Kolk mit heur dochter. (Foto’s: Lenus v.d. Broek)

Schriefster Xavière Kolk overhaandigde op 9 december in et perveensiehuus in Liwwadden et eerste exemplaor van heur boek Over grote beren en knuffels an Vrouw Sietske Poepjes, dippeteerde veur o.e. tael en kultuur.

Et prenteboek is bedoeld veur oolden én kiender. Om een gesprek angaon te kunnen over grote meensken en de greenzen van kiender. Xavière Kolk schreef dit boekien tegere mit heur zeuntien Daniël van acht jaor. Naodat Daniël twie jaor leden zo flink was om zien geheim te vertellen, wol hi’j mithelpen om aandere kiender te bescharmen tegen grote beren.
Et boekien is schreven vanuut de beleving van kleine beer; een jongien dat graeg wil dat zien oolden trots op him binnen. Op een dag vragt de grote beer bi’j him uut de straote as hi’j even in huus komt. Kleine beer wil niet bertaol wezen, dus dot hi’j dat. As kleine beer laeter buten komt is hi’j niet meer bliede. En hi’j pist naachs inienen in zien bedde. Ok het hi’j naachtmerries en is hi’j zomar kwaod op Mem.

Stellingwarfs, Bildts, Fries en Nederlaans

Kleine beer en zien mem hopen dat dit boekien meensken helpen zal en steunen. Niet alliend veur oolden en heur kiender, mar ok veur hulpinstellings en schoelen kan dit boek mithelpen om over muuilike onderwarpen makkeliker praoten te kunnen. Omdaj’ je in je eigen taal nóg wat makkeliker uteren is et boekien mitien in vier taelen verschenen die in Frieslaand bruukt wodden: et Stellingwarfs, et Bildts, et Fries en et Nederlaans. Veur de vertaelings zorgden Baukje Luining (Bildts), Hermien van der Meer (Fries) en Sietske Bloemhoff (Stellingwarfs). Et doel is dat et boekien op termien in nog meer (streek)taelen uutgeven wodt.

Financiële steun perveensie

Veur de prachtige illestraosies en opmaek van et boek zorgde vormgeefster Edith Stultiens uut Liwwadden. Et boek is uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte; et uutgeven wodde financieel meugelik maekt deur financiële steun van de perveensie Frieslaand. Veur et drokken d’r van zorgde Printbase bv in Sunt-Jehannesge. Et boek dat 46 bladzieden telt wodt verspreided onder mit naeme hulpinstellings, mar is ok romdomtoe te koop veur € 9.95.