Boekekraante 2015/2016 klaor!

boekekrgerrie

Op de laeste dag van juli wodde in Berkoop de ni’jste Stellingwarver boekekraante ‘Twie pond ’n stuver’ bezorgd. Et aldereerste exemplaor was veur Schrieversrontevri’jwilligster Gerrie Koopstra van Else. Gerrie zit sund jaor en dag in de warkgroep Publiciteit die veur et uutgeven kunnen van de jaorlikse boekekraante zorgt. Zo gadderen de warkgroepkeden alle jaoren de adverteensies bi’j mekeer die neudig binnen om disse uutgifte mit meugelik te maeken. De Stellingwarver Schrieversronte is vanzels ommeraek wies mit al die adverteerders, sommigen adverteren al meer as 30 jaor in de boekekraante. De Schrieversronte is vanzels minstens zo wies mit de warkgroep die him alle jaoren opni’j inzet veur o.e. ‘Twie pond ’n stuver’. De warkgroepsleden (behalve Gerrie Koopstra bin dat Anneke Koopstra, Albertha Zwaagstra, Akkie Zijlstra en Koop Oosterloo) zetten heur op veul meer fronten in veur de SSR. Zo helpt Gerrie Koopstra o.e. mit an de sutelaktie, staot in de SSR-kraom op de streekmark van Berkoop en  helpt mit tiedens aovens mit lezings. Tegere mit heur man Kees was ze 31 juli aktief as ‘oppas’ bi’j de SSR tiedens Eupen Stal.

De boekekraante ‘Twie pond ’n stuver’ wodt deur PostNL in weke 33 huus-an-huus verspreided in beide Stellingwarver gemienten. Dat is aanderhalve weke veurdat de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte begint. (Foto: Sietske Bloemhoff)