Prachtige jubileumviering 40-jaorige Schrieversronte

Op donderdag 5 april vierde de Stichting Stellingwarver Schrieversronte zien 40-jaorig jubileum in ’t Vlechtwark in Noordwoolde. Zoe’n 170 geneudigden maekten disse biezundere gebeurtenis mit. Veurzitter Ype Dijkstra vertelde in zien jubileumtoespraoke over alle wark dat d’r deur de jaoren henne deur alle Schrieversrontemeensken, professioneel en vri’jwillig, verzet is. De volledige toespraoke van de heer Dijkstra is te lezen in Jubileumtoespraoke veurzitter Ype Dijkstra, b.g.v. et 40-jaorig jubileum van de Stellingwarver Schrieversronte.

Op een groot schaarm was daornao een speciaole toespraoke van Twiede Kaemerlid veur et CDA Eddy van Hijum te zien. Van Hijum hadde slim graeg naor Stellingwarf kommen wild, mar kan op donderdag vanwegens verplichtings veur zien wark niet vot. Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff en kameraman Jan de Vries uut Wolvege wodden daoromme nuugd om de toespraoke in de Twiede Kaemer in Den Haag op te nemen en dat gebeurde op 4 april. Eddy Van Hijum is iene van de politici uut Den Haag die him slim inzet veur veerdere erkenning van et Nedersaksisch waor ok et Stellingwarfs onder vaalt. Veur de beide Stellingwarver gemienten voerde vervolgens wethoolder Henk Jan Veenhouwer et woord. Wethoolder Veenhouwer hadde veul lovende woorden veur de jaorige stichting en rekende op een goeie toekomst. Schriever Johan Veenstra hadde veur disse dag een speciaol verhael schreven dat gong over een trauma dat hi’j bi’j de oprichting van de Schrieversronte oplopen hadde en daor hi’j now vanof hoopte te kommen. Zien slim vermaekelike verhael is dommiet te lezen in et juninommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Daornao wodde de Stellingwarf Trofee uutrikt. Disse prachtige trofee, een ontwarp van en maekt deur keunstener Peter Hiemstra uut Berkoop, wodde in et leven reupen deur de Schrieversronte en is bedoeld veur meensken of instellings die heur slim inzetten veur et Stellingwarfs. De Stellingwarf Trofee wodde veur de twiede keer uutrikt, dit keer an Ovendredakteur Jannes Westerhof uut Darp. An et aende van de bi’jienkomst kwam burgemeester Harry Oosterman mit een Keuninklike Onderscheiding veur Schrieversronteman van et eerste ure dr. Henk Bloemhoff uut Oosterwoolde. Bloemhoff wodde benuumd tot Ridder in de Odder van Oranje-Nassau. Veur meziek zorgde et Grunninger folkduo Elke Meiborg en Bert Ridderbos. Nao et officiële pat was d’r nog een gezellige receptie in de al even gezellige foyer van ’t Vlechtwark in Noordwoolde. (Zie ok www.stellingwarfs.nl)

De feestelike jubileumviering wodde op foto’s vaastelegd deur Lenus van der Broek uut Wolvege en op video deur Jan de Vries, ok uut Wolvege.

Veur dit prachtige jubileumfoto-album zorgde ‘Schrieversronte-fotograaf’ Lenus van der Broek uut Wolvege.

Ienakteraovend Else

Roem honderd meensken geneuten van twiede ienakteraovend

Op zaoterdag 25 feberwaori wodde in Else de twiede ienakteraovend holen die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseert vanwegens et 40-jaorig bestaon van de stichting. In Else voerde de tenielklub van Buil ‘Nut en genoegen’ de jubileumienakter Veertig jaor! Et fesien op van Harmen Houtman. De twiede ienakter wodde naor veuren brocht deur de tenielklub van Else, et gong om de hilarische ienakter Een schoon milieu kost een protte centen van Johan Veenstra. Et muzikaole diel wodde verzorgd deur et Elsiger smatlappekoor ‘Elser Smart’ dat o.l.v. Janny Bakker twie keer een riegel prachtige lieties naor veuren brocht, waoronder ok een tal Stellingwarver.

De opkomst van roem honderd personen is biezunder goed te numen, butendat kreeg de Schrieversronte opni’j veul lof veur et orgeniseren van dit soort genoeglike Stellingwarver aovens.

De eerstvolgende ienakteraovend is al op vri’jdag 16 meert, die aovend is in Hotel De Zon in Oosterwoolde. In Oosterwoolde brengt de tenielklub van Else opni’j de ienakter van Johan Veenstra naor veuren, wiels een speciaole tenielklub van Oosterwoolde de al even komische ienakter De schriever van et dörpsbelang van Trinus Riemersma (in een vertaeling van Sjoukje Oosterloo) opvoeren zal. Daornaost treedt et waeterkaantkoor ‘De Kompagnonsvrouwluden’ van Oosterwoolde op. Et pergramme begint om 20.00 ure, de toegang is ommenocht. 

Ok veur et Elsiger foto-album zorgde Lenus van der Broek uut Wolvege.  

(Foto’s www.lenusvanderbroek.nl)

Op ‘e schostienmaantel

Sund 23 feberwaori bin d’r via de You Tube-link van StellingPlus (anklikken in et koppelingenblok) een tal uutzendings van et Stellingwarfstaelige radiopergramme Op ‘e schostienmaantel  te beluusteren. Et pergramme wodde beginjaoren 70 van de veurige ieuw negen keer uutzunnen op de reginaole zender RONO  in Frieslaand. Veur et pergramme zorgde een mit naeme jonge groep Stellingwarvers, die laeter, op 29 april 1972 de Stellingwarver Schrieversronte oprichten zol.