Rippetisies De Verdwenen Peerden bin in volle gang

  
  
De rippetisies veur De Verdwenen Peerden bin in volle gang. Oflopen weke wodde d’r in et dörp Berkoop oefend op et terrein De Bult en in de karke. De kommende weke zal ok op ere lekaosies rippeteerd wodden, zoas op et veltien an Boshoeveweg in Ni’jberkoop. Et belooft een prachtig gebeuren te wodden en et enthousiasme van alle mitwarkers op de veur- en aachtergrond is geweldige groot.
De Verdwenen Peerden is op vri’jdag 3 en zaoterdag 4 augustus; dit unieke festival van streektael en meziek meuj’ vanzels niet missen! 
(Foto’s: Sietske Bloemhoff)

Staepels en staepels lappen!!

    

Deuzen vol, volle tassen en staepels lappen wodden d’r oflopen weke al binnenbrocht bi’j de SSR!! Dat allemaole n.a.v. oonze oproep daornaor t.b.v. de LF2018 mannefestaosie De Verdwenen Peerden. Ok kwammen d’r hiel wat reakties op ‘e oproep naor ni’jsters, dat daoromme wodde oflopen donderdag al een begin maekt mit et ni’jen van de speciaole kleraosie veur zaoterdag 4 augustus. Et ni’jen van de kleraosie gebeurt o.l.v. Mariken Biegman bi’j textielinstituut Hawar in Berkoop.

OPROEP

   

De Verdwenen Peerden: een muzikaol en visueel spektaokel dat mit spoed oolde lappen zocht!

Veur dit spektaokel dat op 4 augustus 2018 in Berkoop holen wodt bin we op zuke naor ni’je en oolde, mooie en minder mooie lappen. Wie het d’r op ’e zoolder nog wat liggen? Et mag van alles wezen: ketoen, linnen, ribflewiel, wol… Kleurig en minder kleurig, bedrokt en effen. We gaon d’r patchworkklieden van maeken, waor we dan weer de kostuums van ni’jen willen veur de veurstelling. De lappen kun inleverd wodden bi’j de SSR in Berkoop tiedens kantooruren (9.00 – 16.00 ure). We kun ze evt. ok bi’j jow ophaelen. Bel dan mar even naor: 0516-451108.