Kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’

‘Waoromme is et ‘maone’ en niet ‘maene’?

‘Waoromme schrieven we ‘schrieven’ en niet ‘schriev’n’ of ‘schrievm?’

 

Aj’ mit et schrieven van et Stellingwarfs an de gang gaon kuj’ al aorig wat infermaosie in verschillende boeken en op de Stellingwarver websteden vienen. Et schrieven van et Stellingwarfs leer ie ok deur et vule te doen. Mar ie kommen ondertussen ok talloze zaeken tegen waor aj’ wel graeg wat meer van weten willen zollen. Waoromme schrieven we ‘schrieven’ en niet schriev’n’ of ‘schrievm’? En wanneer schrieven we een ‘ao’ en wanneer een ‘ae’? En waor komt dat Stellingwarfs now aenlik weg, we wonen toch in Frieslaand? Veur et antwoord op zokke en veul meer aandere vraogen orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte de kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’. De kursus geft butendat een boel meensken die al wat mit et Stellingwarfs in de weer binnen een mooi steuntien in de rogge. En een aorige bi’jkomstighied is dat de kursussen die onderhaand al jaoren geven wodden altied ommeraek gezellig binnen…

Behalven daj’ bi’j disse kursus dus aorig mit de schrieveri’je én et praoten van et Stellingwarfs an de slag binnen, koj’ ok in de kunde mit de geschiedenis en de volkskunde van Stellingwarf en is d’r andacht veur de biezundere ligging van de streek.

De kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ bestaot uut tien lesaovens en begint op maendagaovend 12 november. De kursus is van half achte tot half tiene en wodt geven in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. De kosten bin € 75,00, dat is inklusief koffie of thee mit wat d’r bi’j.

Meensken die interesse hebben kun et beste even bellen mit et kantoor van de Schrieversronte: 0516-451108, of mailen naor info@stellingwarfs.nl.

 

Groter anbod van kursussen bi’j Stellingwarver Schrieversronte

In et kommende haast- en winterseizoen zullen d’r bi’j de Stellingwarver Schrieversronte verschillende kursussen anbeuden wodden. Zo begint op donderdagaovend 27 september mitien al de kursus ‘Gedichten schrieven’ die geven wodden zal deur Peter Riksma. Op maendagaovend 12 november gaot de jaorlikse kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ weer uut aende. Laeter in et winterseizoen kan mitdaon wodden an een kursus ‘Lietteksten schrieven’, die kursus wodt anbeuden tegere mit Tresoar. In die periode zal ok een warkwinkel ‘Verhaelen vertellen’ anbeuden wodden, die warkwinkel wodt verzorgd deur Baukje Koolhaas. In et vroeger veurjaor zal butendat een vier aovens durende ‘Snuffelkursus Stellingwarfs’ uut aende gaon. Die kursus is veural bedoeld veur jonge, mar ok ni’je inwoners van Stellingwarf. Bi’j die laeste kursus zal alle aovens een eer onderdiel van et Stellingwarver arfgoed an bod kommen. Over de beide eerste kursussen kun jim now al meer lezen op disse webstee, over de ere drie volgt bi’jkotten meer infermaosie.