Gedicht: De timmerman (Harmen Houtman)De timmerman
 
‘De timmerman’ zit in de bomen,
            haemert d’r weer flink op los,
lat een held’re echo schallen
            deur de dichte dennebos.
 
Waetervlogge ploegt zien snaevel
            deur et hadde brune hoolt,
kleine snippers valen vliegend,
            ’t spitten zit in zien onthoold.
 
Stevig poot hi’j al zien ti’jen
            in de roege hadde schoss’.
Deur zien stattien staot hi’j stevig,
        snaeveltien zo klein, mar fors.
 
Nooit tevreden, altied doende
      as hi’j mit zoe’n boomstamm’ vecht.
Kleurig bin zien strakke veren
      en zien naeme die is: Specht.

 
Harmen Houtman

 
(Foto: Ruurd Jelle var der Leij)

Gedicht ‘Begin van de haast’ (Jouk)

Begin van de haast

De pessimist kan klaegen!

Hi’j het zien zin!

We zitten in die daegen

Van wiend en regenvlaegen,

En losse donderslaegen!

Et weer wódt min!

Mar kiek es de kestanje, die eupenbaast;

en kiek es naor de franje, dát is de haast!

de hiele grote schilder

van geel en bruun,

de locht is iel en stilder;

en in de tuun

de dalia, die laeter as aanderen bluuit,

de zinnia;

en ’t waeter dat dichtegruuit

van entekros;

de bomen, zo geel en groot,

staon tussen ’t mos

te dromen vlak an de sloot;

et blad, et blad dat dwarrelt vot op ’e wiend,

et slipt en slat en dwarrelt – de zunne schient

Gien reden om te treuren!

Dat het gien zin!

De wereld is vol kleuren,

Een wonderlik gebeuren!

Zit daorom niet te zeuren,

Mar kiek him in!

Jouk (Martinus Bakker)

(Friese Koerier, 23 september 1953, foto’s: Sietske Bloemhoff)

Gedicht ‘Netuur’ (Attie Nijboer)

Praoten

mit bomen

Goelen

mit de wiend

Fluusteren

mit een peerd

Daor kuwwe inkeld

van dromen

Zollen wi’j niet luusteren

naor de netuur

Dan gaot et

op ’e kop verkeerd

Dat weet ik hiel sekuur!

Attie Nijboer

Van alle tied

Van alle tied (Attie Nijboer)

Nooit was et leven buten

Mooier

Stiller

Schoner

Doe bi’j de meenske

De wereld stilleston

Dri’jden flora en fauna

Op volle toeren

Gavven ze oons steun

Omaarmden oons mit

Heur rust en ruumte

Keerden oons niet de rogge toe

Awwe now es leerden

Respekteerden

Dawwe mekere neudig binnen

Dan blift d’r plak veur al oons gerak,

Dit overkomt oons now

Een pandemie komt en gaot

Mar de netuur zal overleven

Heur pracht en kracht is van alle tied.