Oplossing feberwaoripuzeltien Spreukekelender

De oplossing van et feberwaoripuzeltien van de Stellingwarver Spreukekelender 2015 is: SNI’JVLOKKE. De woorden die invuld wodden moesten weren: muSse, kNien, spI’Jen, oVend, voL, rOod, aeKer, Keze en krEers.