Meertaelighied in Limburg

Vaals  Slenaken, Harmen

Ok in Limburg komt meertaelighied in et eupenbaor veur. Op disse foto’s, die instuurd wodden deur Harmen Houtman, bin twie plaknaembodden te zien. Die van Vaals en Slenaken. Onder de Nederlaanse naemen staon mitien de naemen Vols en Sjlennich; zo hieten de plakken in de tael van de streek.

Is et now niet verschikkelik aorig dat aj’ in een bepaold gebied kommen en ie zien mitien wat biezunders, wat eigens van van die streek?

Meertaelighied: et Ligurisch

Nice, Harmen

Nice 2

Veur de rebriek ‘Twietaelighied’ kregen we kotleden van Harmen Houtman disse beide foto’s uut Nice. Et gaot hier om twie twietaelige straotnaembodden in die stad.  Harmen vertelt dat neffens de plaetselike gids behalven de Fraanse naeme de naeme van de straoten ok in et Ligurisch angeven binnen. Ligurisch is een Romaanse tael, die niet alliend in Frankriek praot wodt, mar ok in Italië. De tael komt ok nog veur op Corsica en Sardinë en alderdeegst in et preensdom Monaco. D’r schienen mit mekeer nog een kleine twie miljoen meensken te wezen die de tael bruken.
Kommen jim waor dan ok in de wereld ok et gebruuk van meertaelighied in et eupenbaor tegen; wi’j stellen et ommeraek op pries as jim daor foto’s van maeken en die mailen naor info@stellingwarfs.nl. Ok jim foto’s wo’n dan opneumen in disse rebriek! 

Meertaelighied in Aquitanië

occitaans, 3

Ieder jaor krigt de redaktie van StellingPlus weer ni’je foto’s toestuurd van gebieden die meertaelig binnen en waor bi’jglieks dörps- of streeknaemen in twie taelen angeven wodden. Dat laeste is ok et geval in et noordelike pat van et depattement Dordogne in Frankriek. Op ‘e foto van Henk en Philo Bloemhoff uut Oosterwoolde zien jim et plaknaemebod van St. Priest les Fougères, dat plak ligt in de regio Aquitanië. In die regio, mar ok in de gebieden Limoges, et Centraal Massief tot an de Alpen wodt nog altied et Nòrd-Occitan praot en schreven, dat is de noordelike variaant van et Occitaans.

Meertaelighied in Bautzen

Tweetalig omg. Bautzen

Tweetalig omgeving Bautzen_2

Centrum Bautzen_2

Haus der Sorben Bautzen

Kotleden weren Henk en Philo Bloemhoff van Oosterwoolde op vekaansie in Duutslaand. Ze kwammen o.e. in Bautzen in de dielstaot Saksen. Op de plaknaembodden van de stad Bautzen, die an de revier de Spree ligt, is de naeme ok in et Sorbisch angeven en hiet dan ‘Budysin’. Op de eerste twie foto’s bin de veur- en aachterkaante van een eer plaknaembod in de omgeving te zien, mit ok de Sorbische naeme d’r bi’j. Ok op de verwiesbotties in et centrum van Bautzen wodt et Sorbisch bruukt, zie dadde foto.  Et mooie gebouw op de vierde foto is et streektaelinstituut van de Sorben.  De Sorbische minderhied in die regio zol zoe’n vuuf percent wezen.

Meertaelighied

Veurig jaor begonnen we al mit disse biezundere fotorebriek angaonde meertaelighied. Wat koj’ tegen an twie- of meertaelighied in je vekaansiestreek? Dus in et eupenbaor en in et ‘gewone leven’ in ere streken?

Harmen, Baskenlaand, 1

Harmen, Baskenlaand, 2

Vandaege kregen we van Harmen Houtman uut Et Vene opni’j mooie foto’s en gegevens angaonde et gebruuk van meertaelighied in et eupenbaor; dit keer uut Baskenlaand. Op de bovenste foto is een straotenaeme in Bilbao te zien. De boverste naeme is in et Spaans, de onderste in et Catalaans. De onderste foto is van een klein dörpien dat vlakbi’j de Fraans greens ligt. Baskenlaand ligt trouwens ok veur een klein pat in Frankriek. ‘In et gebied was et rustig, vertelt Harmen, van protesten of wat dan ok hebben we niks verneumen. ‘De ni’je keuning perbeert Baskenlaand ter wille te wezen. Hi’j kan ok Catalaans praoten,’ neffens Harmen. ‘Wanneer leert Willem Alexander Fries en Stellingwarfs?!’ As jim ‘argens op ‘e wereld’ ok zoe’n mooi gebruuk van twie of meer taelen zien: laot et oons weten, mit een foto d’r bi’j plaetsen we et op disse webstee!