78. De Kwekerije

Kwekeri'je, Annie, 19dec,3  kwekerije, Annie,2

In Noordwoolde hebben hiel wat straoten een Stellingwarver naeme. Dat geldt ok veur de straote ‘De Kwekerije’. Et zal grif zo wezen dat hier eerder een kwekeri’je op dit plak was. Annie Dedden maekte beide foto’s veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’. 

77. ’t Olde Wold

Tandarts 1, Annie  tandarts 3, Annie,1

Annie Dedden zorgde veur nr. 77 van de serie Stellingwarfs in et ‘wild’. In Hooltwoolde het de tandartsepraktiek daor een Stellingwarver naeme: ”t Olde Wold’. Et vaalt ok hier op dat meensken gauwachtig daenken dat ze woorden as ‘oold’ en ‘woold’ mit iene ‘o’ schrieven moeten. In et Stellingwarfs schrieven we liekewel die wat langere klaank mit twie o’s.

 

76. Oolde Kuunder

Oolde Kuunder, Freddie, 1  Oolde Kuunder, 2

Tussen Der Izzerd en Ni’jhooltpae ligt een mooi netuurgebied dat in eigendom is van It Fryske Gea. Et gebied ligt bi’j een oolde takke van de revier De Kuunder en hiet daoromme dan ok ‘Oolde Kuunder’. Veur de foto’s zorgde Freddie de Vries van Hooltpae.

 

Meertaelighied in Limburg

Vaals  Slenaken, Harmen

Ok in Limburg komt meertaelighied in et eupenbaor veur. Op disse foto’s, die instuurd wodden deur Harmen Houtman, bin twie plaknaembodden te zien. Die van Vaals en Slenaken. Onder de Nederlaanse naemen staon mitien de naemen Vols en Sjlennich; zo hieten de plakken in de tael van de streek.

Is et now niet verschikkelik aorig dat aj’ in een bepaold gebied kommen en ie zien mitien wat biezunders, wat eigens van van die streek?

75. Meulepolle

Neulepolle, Freddie  Neulepolle, Freddie, 2

Aachter de Stellingenweg in Hooltpae staot een woonboerderi’je mit de mooie Stellingwarver naeme ‘Meulepolle’. Op dit plak het vroeger een zaodmeule staon. Freddie de Vries zorgde veur de beide foto’s veur Stellingwarfs in et ‘wild’.