21. De Uutwiek

De uutwiek, Liest

Ok al zoj’ d’r niet mitien an daenken, mar et dörp Berkoop het een haventien. Dat ligt an et aende van de Preenzewiek, die veur een veerverbiening zorgd vanof de revier De Kuunder. De haven het plak veur zoe’n twintig boten en het de mooie Stellingwarver naeme De Uutwiek. De foto wodde maekt en toestuurd deur Hans Liest van Berkoop.

20. De Haegen

De Haegen, Johan 2

De Haegen, Johan 1

In Ni’jhooltwoolde staot an de Weerdiek dit huus mit de Stellingwarver naeme ‘De Haegen’. De betekenis van et woord haege is een stroke laand tussen twie kraggen. Bi’j et turfstikken wodde de grond op ’e haegen gooid, zo bin ze ontstaon. De foto’s mit de gegevens kommen van Johan Veenstra van Ni’jhooltpae.

19. Bedde en broggien

Bedde en broggien, Johan

Bedde en broggien. Dat is et Stellingwarfs veur ‘bed and breakfast’! Daorveur kuj’ terechte bi’j Fokje Siegersma middenin Ni’jhooltpae tegenover de oolde schoele. Ie kun d’r ommeraek goed slaopen en kriegen d’r lieke lekkere broggies! De foto mit de gegevens wodde oons veur de rebriek ‘Stellingwarfs in et wild’ toestuurd deur Johan Veenstra.

18. De Klaeter

De Klaeter, Jaap, gebouw   de klaeter, Jaap

Van Jaap Elzenaar van De Hoeve kregen we veur de rebriek ‘Stellingwarfs in et wild’ disse beide foto’s. Jim zien hier de schoele van De Hoeve mit de mooie Stellingwarver naeme De klaeter. ‘Klaeter’ is een Stellingwarver benaeming veur de ‘ratelpopulier’; die boom zol hier eerder veul staon hebben. As de wiend deur et blad van die boom gaot heur ie een ‘klaeterend’ geluud…

17. Et Kenon

Hans Liest, Et kenon

Ok sommige winkels hebben een mooie Stellingwarver naeme. Zo stuurde Hans Liest van Berkoop disse foto van woonwinkel Et Kenon in Berkoop. Krek an de ere kaante van de weg staot een echt kenon dat eertieds opgreven wodde bi’j de Bekhofschaans. Zo zal disse winkel ongetwiefeld an zien aorige naeme kommen wezen!