69. Ofslag

Ofslag, Akkie  Ofslag2

‘Ofslag’ is de vierde naeme veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’, die Akkie Zeilstra tegenkwam op Binnenplaets De Hildenberg bi’j Appelsche.

 

68. Koele

Grrun, Koele, Akkie  Koele, Akkie  Koelegruun, Akkie

De twiede Stellingwarver naeme op et park De Hildenberg bi’j Appelsche is ‘Koele’. Alle naemen hebben te maeken mit et golven; Akkie Zeilstra van Raevenswoold stuurde ok disse foto in.

67. Gruun

Grrun, Koele, Akkie  Gruun, Akkie

Bi’j Appelsche hej’ de Butenplaets De Hildenberg, een prachtig park mit luxe villa’s en een uutdaegende golfbaene. Et park dreegt de naeme van de oolde buurtschop ‘Hildenbarg’, daor laeter dit jaor over te lezen is in et Stellingwarfs tiedschrift ‘De Ovend’. Et adres van De Hildenberg is ‘Gruun’, een Stellingwarver naeme. Mar ok de weggies op et park zels hebben Stellingwarver naemen. Akkie Zeilstra van Raevenswoold stuurde de foto op veur ‘Stellingwarfs in et wild’.

 

66. ’t Zunnehuus

zunnehuus

In Oosterwoolde staot an de Oerkampweg een huus mit al herwertsjaoren de prachtige Stellingwarver naeme ’t Zunnehuus. Et is al weer nommer 66 in de riegel van Stellingwarver naemen in ’t wild!

 

65. Et West

Et west 2, Johan

et west 1, Johan

Een appattementekompleks in Wolvege het de naeme Et West. Dat is een toepasselike naeme, want et staot op et west van Wolvege. De foto’s veur Stellingwarfs in et ‘wild’ wodden instuurd deur Johan Veenstra.