108. Te PLak

Te PLak, Langedieke, Annie

Langedieke is een alderaorigst dörpien daor et plezierig wonen is. Ok de bewoners van dit huus vulen heur in dat plakkien hielemaole ’te plak’! Annie Dedden stuurde de foto in veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’.

107. Meulepolle

Meulepolle, Buil, Annie

De Meulepolle is een ziedstraote van de ‘Kerkweg’ in Buil. Now numen de meerste Stellingwarvers die ‘Kerkweg’ Karkeweg, of eerder ok ‘Karkepad’, mar die naeme wodt op ‘e straotbodden niet bruukt. Eerder stonnen in disse buurt twie meulen; iene van die twie was een vulmeule.  Wat dat percies is kuj’ in de spreukekelender van 2017 lezen:

Eertieds haj’ in Stellingwarf ok vulmeulen (volmolens). In een vulmeule wodde wollen stof op een bepaolde meniere bewarkt zodat de kwaliteit van de stof beter wodde. De struktuur van de stof wodde dichter (‘voller’) en vaaster maekt deur die te bewarken. Hiel vroeger wodde de stof daorveur soms daegenlaank knieded of d’r wodde op sleugen, laeter gebeurde de bewarking in de vulmeule. De stof wodde dan mit gebruuk van waeter-, wiend- of peerdekracht mit hoolten stampers bewarkt. De stof die zo ontston wodde hier bi’jomme voellaeken nuumd, de kleur d’r van was antracietkleurig of blauw. De stof wodde bruukt om schölken, rokken, jassen en broeken van te maeken, meerstentieds gong et om warkkleren. De wolle wodde vaeks veurdat et weven wodde blauwvarfd. Mar et gebeurde ok wel dat ze de stof nao et weven varfden. Sommige meensken deden dat blauwvarven zels, mar meerstal gong de eigenspunnen wolle naor een blauwvarver. Blauwvarvers of blauwvarveri’jen weren d’r in verschillende dörpen, zoas o.e. in Noordwoolde.   

De foto veur Stellingwarfs in et ‘wild’ wodde instuurd deur Annie Dedden.

 

106. ’t Ronde

CIMG1998

Ok de buurtschop Tronde (bi’j Else) kent een peer Stellingwarver naemen. Iene daorvan is de oorspronkelike naeme van de buurtschop. Die naeme is ‘’t Ronde’, die op et huus van Koert en Wieke de Boer te zien is.

 

105. d’Elf ieken

Wild Wild

Ok in Else ziej’ nog al wat gebruuk van Stellingwarver naemen in ’t wild. Op ‘e foto’s die Hendrik Betten oons toestuurde zien jim et bod mit de anduding Minicamping d’ Elf ieken. An et pad naor heur boerderi’je staon mooie oolde ieken. Tel ze mar es aj’ in de buurt binnen… De minicamping is van Henk en Lutske Eggen an de Butenweg in Elsloo. Veul meensken kennen vanzels ok heur prachtige maïsdoolhof daor aj’ je zowat ieder jaor in verdwaelen laoten kunnen…

104. Wi’j warken an (…)

DSC_0341

Bi’j De Lende wodt d’r warkt an et opni’j inrichten van et gebied om de revier henne. Op tal van plakken zal et laandschop d’r weer uutzien gaon zoas et was veur 1920. Zo ok bi’j Berkoop. Vlakbi’j Bekhof geft de perveensie op een bod an wat et doel is: Wi’j warken an een mooi Lendedal. Klaor naojaor 2017. Een dikke ploeme veur de perveensie die de hieltied meer heur bosschop op zok soorte van bodden in de tael van de streek plaetst! De foto wodde maekt deur Geert Lantinga van Wolvege.