3. De Ni’je Stienze

Ni'je stienze, Johan

In Ni’jhooltpae staot een mooi MFC. Hiel mooi is ok dat et MFC daor een Stellingwarver naeme het, et hiet De Ni’je Stienze. ‘Ni’j’ omreden ieuwen leden d’r in Ni’jhooltpae een stienze staon het. Die stienze Friesburg, die an de Friesburgerweg ston, wodde eerder  Lemenburg of Leemburg nuumd. De stienze wodde spietig genoeg ofbreuken, dat moet al véúr 1780 gebeurd wezen. De onderstaonde tekening van de stienze is van Jacobus Stellingwerf en zal zo rond 1720 maekt wezen.

Veur de rebriek ‘Stellingwarfs in et wild’ maekte Johan Veenstra van Ni’jhooltpae een foto van De Ni’je Stienze.

Oude afbeelding van de State uit 1722 van J. Stellingwerf

2. Klaeterlaene

Klaeterlaene 1, Jaap

De Klaeterlaene, dat is de Stellingwarver naeme van een straote op ‘e Hoeve. De naeme verwiest naor een laene daor veul klaeterjaegers (ratelpopulieren) an stonnen. Jaap Elzenaar woont an disse straote en stuurde de foto in veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’.

1. Domeneeshoeke

A.v.H. 22-4-2014 (1) (1)

Disse foto van Andries van Huizen van Hooltpae is een mooi veurbeeld van et gebruuk van et Stellingwarfs in et eupenbaor. Of, zoas we et veur disse ni’je rebriek numen, et gebruuk van et Stellingwarfs in et ‘wild’.  Halverwege augustus wodde in ‘Twie pond ’n stuver’, dat is de jaorlikse boekekraante van de Stellingwarver Schrieversronte, een eerste oproep daon om veur disse rebriek foto’s te maeken en die te mailen naor info@stellingwarfs.nl. De foto’s zullen dan z.g.m. plaetst wodden, butendat zal in de verschillende media ok riegelmaotig ommedaenken veur dit projekt wezen. Iederiene die een foto anleverd wodt vraogd om daorbi’j et plak te vermellen waor de foto maekt is, de daotum en vanzels de naeme van degene die de foto maekte.

In Grunningen lopt dit projekt al meer as een jaor, en in die perveensie bin onderhaand al over de duzend verschillende naemen op de foto zet. Ok die kun op een speciaole webstee bekeken wodden:  www.rug.nl/research/groningertaalencultuur; ie moe’n dan even de kattegerie ‘Oog veur toal’ anklikken.