60. De Buizer

Buizer, 2-min

Buizer, Johan-min

Et huus op disse foto an de Heufdweg in Ni’jhooltpae hiet Andante. Dat is gien Stellingwarfs. Mar in et huus is een konsertzael die De Buizer hiet en dat is wel degelik Stellingwarfs! Tegen et Nederlaanse woord buizerd wodt in et Stellingwarfs behalven buizer trouwens ok wel van schofferd zegd. Johan Veenstra stuurde de beide foto’s in veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’. 

59. Meulestraat

Meulestraat, Johan

In de woonwiek De Meulepolle in Wolvege komt de straotnaeme Meulestraat veur. Een betien een wonderlik klinkende naeme: half Stellingwarfs, half Nederlaans. Wie bedaenkt zoks toch? Ze hadden d’r indertied beter Meuleweg van maeken kund! Johan Veenstra stuurde de fot in veur Stellingwarfs in et ‘wild’.

58. Meulewiek

Meulewiek, Annie, 2

In Noordwoolde bin nog al wat straoten mit een Stellingwarver naeme. Annie Dedden stuurde veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’ disse foto op mit op et straotnaemebod de Stellingwarver naeme ‘Meulewiek’. Omreden de straote min of meer deur een hiele wiek lopt is veur de naeme Meulewiek keuzen.

57. ’t Kalverkaampie

Kalverkaampie, Annie

An de Zuderweg in Steggerde ligt de minicamping ’t Kalverkaampie. Vroeger leupen de kalver vaeks in een kaampien laand vlakbi’j de boerderi’je. Dat was ok et geval in Steggerde, vandaor disse mooie Stellingwarver naeme die an eertieds herinneren dot. De foto wodde veur Stellingwarfs in et ‘wild’ instuurd deur Annie Dedden.

56. Bi’j de Sparrebos

bos bi'j huus

Sparrebos, 2

In Ni’jberkoop ziej’ op de veurgevel van een huus de Stellingwarver naeme ‘Bi’j de sparrebos’. Dat huus kikt uut op een oolde bos mit oolde sparren. In et Stellingwarfs wo’n dennebomen sparrebomen nuumd, en sparrebomen dennebomen. Nuver? Now, nee toch? Ok in et Nederlaans zingen we mit de kastdaegen bi’j de kastboom ‘O denneboom’. In et Duuts wodt de sparreboon trouwens ok ‘Tannenbaum’ nuumd.     I