10. Gerrit’s hutte

Gerrits hutte, 1, Johan  Gerrits hute, 2, Johan

Gerrit’s hutte is de naeme van de voegelkiekhutte van Ni’jhooltpae. Nuumd naor Gerrit de Vries, die eertieds bestuurslid was van de voegelwaacht Hooltpae en omstreken. De foto’s veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’ wodden instuurd deur Johan Veenstra.

9. Haenebosch

Haenebisch, Jaap, 1 Haenebosch, 2, Jaap

Tussen Peperge en De Blesse hej’ een viadukt mit een biezundere Stellingwarver naeme. De naeme van dat viadukt van de A32 is Haenebosch. Die naeme komt van een hoeke bos die daor vlakbi’j ligt. Et gaot bi’j Haenebosch dus aenlik om een prachtige, herwertsjaoren oolde veldnaeme, die op disse wieze niet in de vergetelhied raekt. Jaap Elzenaar van De Hoeve maekte de beide foto’s veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’.  Op ‘e boverste foto kiek ie in westelike richting naor et dörp De Blesse, op de onderste foto is rechts nog krek een stokkien van de karke van Peperge te zien.

8. De oolde schoele

oolde schoele, 2, Johan  oolde schoele, 1, Johan, 1

An de Willinge Prinsstraote in Berkoop, vlakbi’j et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte, staot dit huus mit de Stellingwarver naeme De oolde schoele. Lange leden ston op dit plak de legere schoele van Berkoop. De foto´s wodden veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’ instuurd deur Johan Veenstra van Ni’jhooltpae.

7. Oold Ark

Oold Ark, Jan Oosterhof

Jan Oosterhof gong in zien woonplak Makkinge op zuke naor Stellingwarfs in et ‘wild’. Hi’j zag daor een peer mooie veurbeelden van, zoas de naeme Oold Ark. Dat is de naeme van et prachtige museum bi’j de meule daor hiel veul oold ark (oold gereedschop) te zien is. Oold ark zoas dat indertied bruukt wodde deur de boer, de smid, de krudenier, de waegenmaeker, de bakker en gao mar deur. Veerweg et meerste oolde ark wodde verzaemeld deur Albert Mulder van Makkinge.

6. Meulereed

Meuleredd, Johan

An de westkaante van Berkoop lopt vanof de Wolvegesterweg een reed richting de revier De Kuunder. Die reed het een mooie Stellingwarver naeme, de Meulereed. Eertieds ston niet veer van de reed een meule. De foto veur ‘Stellingwarfs in et wild’ wodde oons toestuurd deur Johan Veenstra van Ni’jhooltpae.