Dat hej’ goed daon, Tomke

Albertha, 6-06016

Albertha Zwaagstra lest veur uut et ni’jste Tomke-boekien in ukkespeulplak ‘Voor dag en dou’ in Appelsche (foto: Lenus van der Broek)

In de eerste volle weke van juni is et op ukkegebied in de hiele perveensie een drokte van belang! Die weke wodt d’r sund jaor en dag de grote veurleesaktie holen in veerweg de meerste ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang. Ok in zowat alle Stellingwarver dörpen bin die weke veurleesvri’jwilligers in de weer om de kiender in de kunde te brengen mit de prachtige verhaelties over et joongien Tomke en zien kammeraoties Romke et hontien en de kangeroe Kornelia.

In hiel Frieslaand wodt d’r in meerdere taelen veurlezen, mar veural in et Stellingwarfs en et Fries. De veurleesaktie wodt orgeniseerd deur et ‘Selskip foar Fryske tael en schriftekennisse’. In de Stellingwarven verzorgen zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte de aktie, de koördinaosie d’r van is in hanen van Akkie Zeilstra en Wikje Haan.

Et ni’je Tomke-boekien ‘Dat hej’ goed daon, Tomke’ is een uutgifte van de Afûk in Liwwadden en wodde in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. De Stellingwarver Schrieversronte stelt alle jaoren veur alle Stellingwarver ukken een exemplaor van et boekien beschikber.