DE GAASTE EN DE OVEND: gezaemelik oktobernommer

De Gaaste en De Ovend: gezaemelik oktobernommer

Vanwegens de altied goeie onderlinge saemenwarking én vanwegens et jubileumjaor van de Stellingwarver Schrieversronte besleuten de Historische Verieninge Oosterwoolde e.o. en de Stellingwarver Schrieversronte tot een gezaemelike en biezundere uutgifte van heur beide tiedschriften De Gaaste en De Ovend. In dit nommer vertelt Albert Oost van Oosterwoolde et biezundere verhael van de buurtschop ‘De Kaamp’ die indertied even buten Oosterwoolde lag.

Lees meer deur even te klikken op: Gezaemelike_uutgifte_De_Gaaste_en_De_Ovend