De Lende in de jaorgetieden

14-9-2013 Annie Ligthart

Van maendag 18 meie tot en mit donderdag 25 juni is d’r bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop opni’j een biezundere tentoonstelling. In die periode bin daor tiedens kantooruren schilderi’jen te zien van Annie Ligthart van Oosterwoolde. De titel geft al an wat et onderwarp is; dat is et reviertien De Lende tiedens de vier jaorgetieden.

Annie Ligthart schildert veural op lekaosie, zodat veul meensken heur wel es troffen hebben bi’j de Lende. Alliend as et slimme koold is, dan fotografeert ze De Lende en warkt thuus heur fotografische gegevens omme tot een schilderi’j.

In Berkoop zullen zoe’n dattig van heur warkstokken te zien wezen; veur de bezukers is d’r een speciaole tentoonstellingswegwiezer. De toegang is ommenocht, de eupeningstieden bin van maendag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 ure.

(Foto: Andries van Huizen)