De Ovend van augustus is d’r!

Vanwegens de vekaansieperiode en vlak daornao de jaorlikse sutelaktie verscheen al in de dadde weke van juli et augustusnommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Ok dit keer bin daor weer prachtige artikels, verhaelen en ni’jgies in te lezen! Redakteur Jannes Westerhof zorgde opni’j veur een arg interessaante oflevering van ‘Oosterse kontakten’, dit keer had hi’j een gesprek mit schriever/dichter Derk Jan ten Hoopen uut Zuudwoolde, mar ofkomstig uut de Aachterhoek. Ten Hoopen is o.e. ok veurzitter van de raod van toezicht van SONT (Stichting Streektaal-organisatie in het Nederlsaksisch Taalgebied). Een ommeraek aorig stok schreef Westerhof butendat over et gesprek dat hi’j kotleden had mit de Haulerwiekster Jan Aalders in ‘Dit plak dot me wat’. In de ni’je Ovend is d’r ok ommedaenken veur keunst, daorveur zorgde Pieter Jonker uut Oosterwoolde. Hi’j schreef een slim lezensweerdig artikel over de van oorsprong uut Makkinge ofkomstige keunstener Aizo Betten, veurzien van ofbeeldings van prachtig wark van Betten. Krek as de eerste is ok de twiede oflevering van “Oolde middelieuwse karkhoffies in Stellingwarf’ slim interessaant. In disse oflevering schrift Rienk Klooster over een oold karkhoffien bi’j Peperge, Klooster dee daor kotleden veerder onderzuuk naor. Ommedaenken is d’r ok veur de foto’s van de winners van de fotowedstried veur schoelekiender. Alle winnende foto’s bin in De Ovend opneumen, mit daorbi’j de reden waoromme juust disse foto’s deur de jury (Marije Kuiper en Ruurd Jelle van der Leij) uutkeuzen binnen. Taelkundige Henk Bloemhoff het et in zien taelrebriek dit keer over ‘Westfaalse peren in oons westen…’, Frank Spijkers tekende een ni’je strip, en Lily Köhler en Klaas Boersma zorgden veur twie vermaekelike verhaelen.

Een abonnement op De Ovend kost € 19,00 in et jaor, et blad wodt je dan jaorliks zes keer toestuurd. De Ovend is ok te koop veur € 3,50 in de losse verkoop: bi’j de Schrieversronte in Berkoop en bi’j de boekhaandels Bruna in Oosterwoolde en The Readshop in Wolvege.