De Ovend

Et juninommer 2011 van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend is krek verschenen.

An bod kommen o.e. de volgende onderwarpen:

– Pieter Jonker vertelt an redakteur Jannes Westerhof welk plak him wat dot

– Harmen Houtman schift an himzels doe hi’j nog een kiend was

– Et eerste reisverslag van Jan en Amelia Brouwer over heur reize naor Chili

– Een ni’je strip van Frank Spijkers

– Tomke en de Vertelbus

– Koosje Hornstra praot mit Geke Zanen-Dokter (ni’j bestuurslid Stellingwarver Schrieversronte)

– Johan Veenstra vertelt over een Veluwspraotende Wilhelmina

en vanzels nog veul en veul meer!!

Een abonnment kost € 17,00 in et jaor, een los nommer € 3,50 (o.e. te koop bi’j Bruna in Oosterwoolde en Zwikstra in Wolvege)