Doe mit an de vierde Friese verhaelewedstried

Van ’t jaor orgeniseert ’It Skriuwersboun’ veur de vierde keer de Friese verhaelewedstried. De wedstried het dit keer as thema ’Aanders’. Dat d’r veur dit thema keuzen is het te maeken mit Gysbert Japix (1606 – 1666), de Bolswerder schoelemeester, veurzinger en dichter, die dit jaor, 350 jaor naodat hi’j uut de tied raekte, herdocht wodt mit alderhaande festiviteiten. Japix het slim belangriek west veur et schrieven in et Fries. Hi’j gong hiel aanders mit zien tael omme as zien tiedgenoten en ok mit zien stiel van schrieven. De invulling van et thema ‘Aanders’ is liekewel hielemaole vri’j. Et verhael hoeft dus hielemaole niks mit Gysbert Japix te maeken hebben. An de wedstried kun oolderen én jongeren mitdoen.

Et verhael mag uut hooguut 775 woorden bestaon. De taelen waor et verhael in schreven wodden mag bin de streektaelen van Frieslaand. Dus naost et Fries meugen de verhaelen ok schreven wodden in et Stellingwarfs, Schiermonnikoogs of et Snekers – aenlik alles, behalven et Nederlaans. Et stok, dat beginnen moet mit de naeme, geboortedaotum, emailadres en tillefoonnommer van de inzender, kan maild wodden naor: bestjoer@skriuwersboun.nl o.v.v. Ferhalewedstryd, en wodt dan anoniem deurstuurd naor een gedegen jury. Et verhael moet veur 1 meert inleverd wezen!

De beste drie verhaelen van beide leeftiedsgroepen wo’n beloond mit een pries, butendat wodt et verhael publiceerd in et Friesch Dagblad. Uut de beide winners van de twie kattegorienen köst de jury butendat iene van wie et verhael verfilmd wodden zal deur Omroep Frieslaand. De kotte film wodt in vier dielen uutzunnen in et tillevisiepergramme Bynt. In datzelde pergramme zullen op donderdag 7 april de prieswinners bekend maekt wodden.

Oflopen jaor wun Harmen Houtman de twiede pries mit zien Stellingwarver verhael De verleuren zeune.