Drie daegen Stellingwarver veurleesaktie

Mar liefst drie daegen weren zoe’n twintig veurleesvri’jwilligers op pad veur de jaorlikse veurleesaktie in de Stellingwarver zorginstellings. De aktie die deur de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseerd wodt, is al jaor in jaor uut een sukses. In alle zorginstellings in de beide gemienten, mar ok in de Menning in Wilhelminaoord wodt deur de veurlezers uut een speciaole veurleesmappe veurlezen, die jaorliks anvuld wodt mit ni’je verhaelen en gedichten. Hiel vaeke wodt an de veurlezers vraogd as ze niet wat vaeker kommen kunnen, en pattie veurlezers voldoen graeg an die vraoge.

Op ’e foto’s zien jim vier veurlezers drok in de weer. Dat bin Mettje van Riezen in Rikkingehof (Oosterwoolde), Thijs Hofstee in Sickengaoord (Wolvege), Kiena Bouwer in Sinnehiem (Haulerwiek) en Femmie van Veen in Wilgenstede (Wolvege). Veur de mooie foto’s zorgde Lenus van der Broek.  

Mettje van Riezen, Rikkingehof, 2015 Mettje van Riezen, 2015

Thijs Hofstee in Sickengaoord (2015)Thijs Hofstee (2015)

veurlezen, Sinnehiem, Kiena

Kiena, 2015

Veurlezen in Wilgenstede

 

Femmie, 2015