Drok mit Tael

‘Druk met Taal’ is een aorige beurs over droktechnieken en streektael die op 2 november holen wodden zal in et Museumplein in Grootegast. Schrievers kun die dag daor heur boek an de man zien te brengen, gedichten kun vertoond wodden en drokkers kun heur  droktechniek(en) prissenteren. De dag wodt orgeniseerd deur de stichting ‘Mien Westerkwartier’, je anmellen veur een (gratis) kraom kan via info@museumdrukkerij.nl.