Drones veur de naozorg

Van Klaas Boersma uut Oosterwoolde kregen we et volgende verhael:

DRONES VEUR DE NAOZORG

Om as voegelliefhebbers in de naozorg doeltreffend en zorgvuldig te wark te gaon hopen wi’j now gebruuk te maeken van drones. Wi’j willen gebruuk maeken van de meugelikheden, en perberen om zoe’n ding los te peuteren bi’j defensie. Ok al meugen wi’j him mar tiedelik bruken, ok dan zollen wi’j al slim bliede wezen. Veural now et zo slecht gaot mit de weidevoegels verwaachten wi’j wel wat mitwarking.

Mit zien beidend hebben wi’j een bepaolde hoeke laand. Lopen wi’j aanders kilometers op een dag, now gaon wi’j mit mooi weer et veld in, nemen een peer stoelties mit, en schieten drones de locht in. Iene van oons hoolt alles bi’j op et schaarm en verwarkt alle gegevens, de aander markeert de evt. nusten of haelt de stokkies weer op as ze niet meer neudig binnen.

Wi’j staon mit mekeer in kontakt vanzels, zodat degene die aachter et schaarm zit de aander naor et doel leiden kan. Was de naozorg al mooi en daankber wark, et kan dus nog plezieriger wodden. Men kan dus niet alliend doeltreffend en zorgvuldig te wark gaon, ok belangriek is dat d’r minder verstoring in et veld is. En… wat ok zo belangriek is, d’r ontkomt oons gien nussien.

In ieder geval, et is nog eventies ofwaachten as et lokt, mar wi’j bin d’r hielemaole klaor veur!