Een beul van een dokter, 150e uutgifte Stellingwarver Schrieversronte

Een beul van een dokter, 150e uutgifte Stellingwarver Schrieversronte

Op 15 juli verschient de 150e uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte. Et boek Een beul van een dokter van Rob Zethoven zal overhaandigd wodden an Jannewietske de Vries, zi’j is kultuurdippeteeerde van de perveensie Frieslaand.