Et verhael van Zander

Tiedens de perveensiaole verhaeleaovend verscheen in Donkerbroek et biezundere verhael ‘De wereld van Zander’ in boekvorm. Et verhael van ‘de vrome landverhuizer Zander Jacob Klooster (1820-1906)’ uut Donkerbroek wodde schreven deur dr. Rienk Klooster uut Liwwadden. Et eerste exemplaor van et ni’je boek rikte de auteur uut an Martha en Lieuwe Tiesinga van Oosterwoolde. Martha kende de antekens van Zander en zorgde d’r veur dat Klooster, die daor veul belangstelling veur hadde, et dokement in hanen kreeg. Now is Lieuwe in de veerte ok nog femilie van Zander, zodat et verhael van Zander veur de Tiesinga’s zels ok hiel weerdevol is. Et twiede exemplaor was veur Jan Koops uut Oosterwoolde, die as ‘mitlezer’ van et manuskript veur de auteur van groot belang west hadde. 

Mitien nao de prissentaosie vertelde Rienk Klooster over et biezundere verhael van de uut Donkerbroek ofkomstige laandverhuzer Zander Jacobs Klooster. Die was al even boven de tachtig doe hi’j alderhaande herinnerings uut zien leven an et pepier toevertrouwde. Hi’j kikt in zien antekens weeromme op zien jeugd, zien schoeletied, zien femilie, gebeurtenissen die hi’j mitmaekte en personen die hi’j ontmoet het; in Donkerbroek liekegoed as in de ‘ni’je wereld’. Hi’j vertelt liekewel ok over zien persoonlike geleufsleven, en die antekenings maeken de uutgifte interessaant vanuut godsdienstpsychologisch en godsdiensthistorisch oogpunt. Zo kommen d’r verschillende aspekten in an et locht over de ofscheidingsbeweging in Donkerbroek, Haulerwiek en Appelsche.  

Op zien Donkerbroekemers

Omdat Zander in zien antekens veural ’op zien Donkerbroekemers’ schrift – dat wil zeggen dat hi’j in et Stellingwarfs schrift zoas dat in de negentiende ieuw in zien geboorteplak praot wodde – is dit egodokement ok taelkundig van belang. Dat was dan ok de reden dat in et twiede pat van de aovend taelkundige dr. Henk Bloemhoff van Oosterwoolde ingong op de biezundereheden van de tael uut de tied van Zander. An et begin van zien inleiding gaf hi’j ok an dat in et Donkerbroek van doe veerweg et grootste pat van de inwoners nog Stellingwarfs praotte.

Et boek  ’De wereld van Zander. Herinneringen van de vrome landverhuizer Zander Jacobs Klooster’(1820-1906) uit Donkerbroek’ is een weerdevolle anvulling op de boeken die an now toe over de streekgeschiedenis van Oost-Stellingwarf verschenen. Et wodde uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte, telt 288 bladzieden, is veurzien van foto’s en kost € 17,50. Veur de vormgeving en et mooie omslag zorgde  ‘BVK vormgeving’ van Haulerwiek.

Foto’s: Lenus v.d. Broek