De Ovend van december 2013: acht extra bladzieden!

fietser 1 (2)

Zulverreigers op et omslag van De Ovend van december (foto: Ruurd Jelle van der Leij) 

Et decembernommer van et Stellingwarfs tiedschrift ‘De Ovend’ is extra dikke wodden. In plak van 32 bestaot et blad dit keer uut 40 bladzieden. Dat komt omreden d’r arg veul kopie binnenkommen is, en de redaktie wol die niet te lange op de plaanke liggen laoten.

Arg interessaant is et artikel ‘De Langelille: oorspronkelik wel een waeternaeme’ van Henk Bloemhoff en Dennis Worst. Deur mit naeme ni’je en opmarkelike risseltaoten van et onderzuukswark van Worst angaonde de geschiedenis van et gebied om De Langelille henne, kommen de beide auteurs tot de konklusie dat de naeme De Langelille van oorsprong wel een waeternaeme is.

In De Ovend is ok et verhael ‘Duvelskeunsten’ opneumen. Mit dat prachtige, spannende verhael wun Sjoukje Oosterloo kotleden de Stellingwarver Schrieveri’jepries. In et decembernommer bin butendat ok biezundere kastverhaelen te lezen, daorveur zorgden Roely Bakker en Jimmy Visser. Netuurlik is d’r nog veul meer in et blad te vienen, zo praot redakteur Jannes Westerhof in de rebriek ‘Dit plak dot me wat’ mit vormgeefster Herma Egberts van Klare Kijk uut Berkoop. Kotleden zorgde Herma nog veur een ommeraek mooie vormgeving van et kienderboek ‘Winterwille’. Netuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij zorgde opni’j veur een peer prachtige foto’s van voegels, dit keer van zulverreigers.

Zulverreigers, plaatje!

Zulverreigers, foto: Ruurd Jelle van der Leij

Wie lid is van de Stellingwarver Schrieversronte krigt De Ovend veur € 18,00 zes keer in et jaor toestuurd; losse nommers kosten € 3,50.