Goeie jaorvergeerdering Stellingwarver Schrieversronte

DSC_4451

Et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte kan weerommezien op een goeie jaorvergeerdering die oflopen 16 meie holen wodde. Veuran v.l.n.r: ponghoolder Henk Koelma, Jan Baas en Peter Riksma. Aachter heur v.l.n.r: veurzitter Ype Dijkstra, twiede veurzitter Attie Nijboer, Geke Zanen en siktaoris Fokke Bron.

Et verslag van de vergeerdering is te lezen op www.stellingwarfs.nl. (Foto: Lenus van der Broek)