Haandbiebeltheek Schrieversronte op Stellingia.nl

Al sund jaor en dag beschikt de Stellingwarver Schrieversronte over een interessaante haandbiebeltheek. Die biebeltheek is in et eerste plak bedoeld veur intern gebruuk, mar is ok te bezuken deur eren. Van de boeken die in de biebeltheek opneumen binnen is now een beschrievende index maekt, daorveur zorgde Schrieversronte-vri’jwilliger Jaap Elzenaar van De Hoeve. Die index is sund kot op www.stellingia.nl in te zien. In de haandbiebeltheek kuj’ nao ofspraoke terechte tiedens kantooruren van de Stellingwarver Schrieversronte. Et maeken van een ofspraoke kan tillefonisch (0516-451108) of via de mail info@stellingwarfs.nl.