Hoe schrijf je ’t Stellingwerfs

Wij gaan beginnen met onze cursus e-learning Stellingwarfs! Met regelmaat zal het aanbod
aangevuld worden, niet alleen met informatie maar ok met lesopdrachten.
We gaan eerst aan de slag met de klanken van het Stellingwarfs. Na de informatie hierover kan door
het uitvoeren van een paar opdrachten de opgedane kennis getoetst worden.