Jannes Westerhof in De Ovend in gesprek mit Freddie de Vries

11-1-2013__(8) 

Freddie de Vries an et woord in ‘Dit plak dot me wat’. Dat plak is de Lendevallei bi’j Hooltpae (foto: Andries van Huizen).

In de ni’jste oflevering van et Stellingwarver tiedschrift ‘De Ovend’ het redakteur Jannes Westerhof in de rebriek ‘Dit plak dot me wat’ een gesprek mit Freddie de Vries van Hooltpae. Van him en fotograaf Ruurd Jelle van der Leij kwam kotleden ‘Et Stellingwarver voegelboek’ uut. In De Ovend vertelt de auteur over et boek, en hoe hi’j tot et schrieven d’r van kwam. Daornaost is d’r ok ommedaenken veur veul ere zaeken daor Freddie de Vries him veur interesseert. Et plak dat Freddie ‘wat dot’ is de Lendevallei bi’j Hooltpae.

In De Ovend van feberwaori is d’r veerder ommedaenken veur o.e. de Drentse schriever Gerard Nijenhuis, de Stellingwarver dienst van dr. Rienk Klooster op oflopen 13 jannewaori en et ni’je boek mit wark van H.J. Bergveld. En ok now bin d’r netuurlik weer Stellingwarver verhaelen en gedichten in dit ienige echte Stellingwarver tiedschrift te lezen!