Jannewietske de Vries en Johan Veenstra verkochten ommeraek!

Jannewietske en Johan, 1

Jannewietske en Johan, 2

Jannewietske de Vries en Johan Veenstra sutelden in Berkoop (foto: Lenus v.d. Broek)

Opni’j sutelde schriever Johan Veenstra mit een bekende politica. Gong hi’j een peer weken leden mit Twiede Kaemerlid Lutz Jacobi op pad, woensdagaovend 9 september sutelde Veenstra mit oold-kultuurdippeteerde Jannewietske de Vries. De beide weren die aovend aachter een kroje vol boeken in de straoten van Berkoop te vienen en verkochten daor ommeraek.

De Schrieversronte sutelt kommende weke maendag veur et laest, daornao verdwienen de krojen weer veur een jaor naor de zoolder. De opbrengst van de aktie zit onderhaand op roem € 10.000,-.