Jaorvergeerdering SSR opni’j uutsteld

In et veurjaor mos de jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte vanwegens corona uutsteld wodden. Laeter wodde besleuten om de jaorvergeerdering in de haast te holen, en dan op woensdagaovend 28 oktober. Mar vanwegens de ni’je coronagolf kan de vergeerdering opni’j niet holen wodden; et bestuur zal daoromme now kieken naor  een ni’je daotum in et veurjaor van 2021.

Et kantoor van de SSR is opni’j hiel beparkt eupen, zodat mails en post wel lezen wodden; bestellings wo’n op donderdaegen verwarkt. Op ’e websteden blift vanzels zoas altied et laeste ni’js te lezen.