Johan Veenstra verkocht veur zowat € 4.000,- an boeken tiedens Eupen Stal

 

Tiedens Eupen Stal was schriever Johan Veenstra alle daegen in et boekwinkeltien van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat was omreden in et gebouw veur een fototentoonstelling zorgd was n.a.v. et verschienen van zien ni’je boek ‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’ dat oflopen 27 juli verscheen. Veur die tentoonstelling, mit foto’s van Grietje Bosma, Jitske Oosterloo en Anne Westerhof, was veul belangstelling, en veul meensken maekten vanzels ok even een praotien mit de auteur van et boek. En bi’j een praotien bleef et vaeks niet, de schriever verkocht mar liefst 192 exemplaoren van ’Vroeger is veurgoed veurbi’j’. Een peer daegen veur de laeste Eupen Staldag zat et tal al op 175, en dat geweldige risseltaot was veur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen van Oosterwoolde reden genoeg om naor Berkoop te tugen mit een dikke bos bloemen veur Veenstra. De schriever verkocht liekewel ok tal van ere SSR-uutgiften ommeraek goed, zoas bi’jglieks veul exemplaoren van de infermetieve routegidsen die de stichting de laeste jaoren uutgaf. Veur mar liefst krapan € 4000,- an boeken en gidsen wodden in de periode van Eupen Stal verkocht.

Van ’Vroeger is veurgoed veurbi’j;’ is intied mit mekeer al de helte van de eerste oplaoge van 800 stoks verkocht. Et liekt d’r op dat die eerste oplaoge nao de kommende sutelaktie, die op 3 september uut aende gaon zal, uutverkocht raekt. (Foto: Sietske Bloemhoff)