Jongesjaoren: boek mit biezundere verhaelen van Gerrit Hof (1942 – 2012)

Foto Gerrit Hof

Vlak veur de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte wodt et boek Jongesjaoren van Gerrit Hof uut Berkoop deur drokker Douwe Dijkstra uut Suntjehannesge bi’j de Stellingwarver Schrieversronte ofleverd. Eerdaegs zal de officiële prissentaosie van dit biezundere boek in de naoste femiliekring plakvienen.

Doe Gerrit Hof op 9 april 2012 uut de tied raekte, leut hi’j een verzaemeling stokkies nao waor as hi’j in vertelt over zien jeugd in Berkoop. Zien vrouw Jelly, die him eertieds anvieterde om zien verhaelen es op pepier te zetten, het die stokkies verzaemeld en in een boekien zet veur femilie, vrunden en kunde. Toch leek et Jelly aorig toe om et boek ok in een brieder verbaand uut te geven en kwam mit dat idee bi’j de Stellingwarver Schrieversronte. Al gauw wodde besleuten om Jongesjaoren uut te geven omreden Gerrit Hof in et boek een mooi sfeerbeeld geft over et opgruuien in een Stellingwarfs dörp vlak nao de Twiede Wereldoorlog. Dat Gerrit doe in et paand woonde waor now de Schrieversronte sind 1996 zien onderdak het – zien heit was doe baankdirekteur – is een aorige bi’jkomstighied.

In et boek is Gerrit bi’j uutstek de ’verhaeleman’ zoas veul meensken him kenden. Een smeuïge verteller, die oge hadde veur de kleine biezunderheden die et leven zo weerdevol maeken. Zien jeugdherinnerings bin niet mit een grote penne schreven, mar dichtebi’j en mit gevuul veur de ‘meenselike maot’. De verhaelen geven plezierig leesber weer hoe et joongien Gerrit indertied zien omgeving in verwondering beleefde. Et weren de jaoren vuuftig van de veurige ieuw waor hi’j in opgruuide, veer van et gewoel in de wereld.

Dat et een gelokkige tied was, en bepaolend veur zien laetere levensholing, wodt dudelik bi’j et lezen van et boek. Een levensholing, die him kenmarkte deur zien oprechte ni’jsgierighied naor meensken, zien grote bewondering veur de netuur en zien liefde veur zien dörp en zien omgeving.

Gerrit is d’r niet meer, mar zien verhaelen zullen him nog lange levendig holen bi’j al die meensken die him kend hebben. Veur et omslag en de opmaek van Jongesjaoren zorgde Schrieversronte-mitwarkster Trijnie Telkamp. Et boek telt 136 bladzieden en kost € 12,50.