Kienderboekeweke: gedichten schrieven mit Matty de Vries

Keunstener/dichter Matty de Vries uut Ezinge

Tiedens de jaorlikse kienderboekeweke zorgt de literaire warkgroep ’Alles rondom tael’ van Stichting Kunstwerf veur een biezundere warkwinkel veur leerlingen van et basisonderwies. Et doel van de warkwinkel is dat de leerlingen an de slag gaon mit et schrieven van gedichten in de tael van heur leefomgeving. As thema het de warkwinkel ‘Gruwelijk Eng’, dat is et thema van de kienderboekeweke van dit jaor. De warkwinkel wodt geven deur keunstener/dichter Matty de Vries uut Ezinge. ‘Bi’j et schrieven van gedichten blief ie dichte bi’j jezels,’ zo geft De Vries an. ‘En daorveur lient de tael die aj’ in je thuussituaosie bruken him et beste. In je eigen tael kujje je now ienkeer et beste uteren.’ Eerder gaf De Vries disse warkwinkel an een tal Stellingwarver schoelen t.b.v. et 2018-projekt ‘Vier je vri’je tael’.