Klokkestoelen in miniaturen

Links de klokkestoel van Else, rechts die van Buil (Sietske Bloemhoff)

Vanof et kommende weekaende zal bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop niet alliend et prachtige wark van keunsschilder Dick Bakker van Ooldetriene te zien wezen, mar ok de miniaturen van alle Stellingwarver klokkestoelen. De reden daorveur is dat op 2 september et boek ‘Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf’ (van Jan Koops en Sietske Bloemhoff) verschienen zal. De twaelf miniaturen bin in de negentiger jaoren van de veurige ieuw maekt deur de heer Aaldert Alten (1921-2000) van Noordwoolde. Alten was doe iene van de infermaanten t.b.v. et vaktaele-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte, in dit geval gong et om die van de klokkestoelebouwer.

De miniaturen bin allemaole percies op schaol maekt en hebben ok om die reden een belangrieke weerde. Van die tied of bin ze ok te lien deur de basisschoelen in et kader van et vak Hiemkunde in et basisonderwies.

De miniaturen van de klokkestoelen en de schilderi’jen van Dick Bakker bin tot 19 augustus alle middaegen tussen 13.00 en 18.00 ure te bezien in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, daornao tiedens de kantooruren van de stichting. De toegang is ommenocht.