Kom naor de Stellingwarver Dag op ’e Hoeve!

De Hoeve, Jaap, 1

Foto: Jaap C. Elzenaar

Op zaoterdag 31 oktober holen de Stellingwarver Schrieversronte, Plaetselik Belang De Hoeve en JAWIS gezaemelik een grote Stellingwarver Dag. Die dag speult him of in en rond dörpshuus  ’t Hokkien en begint middags om 14.00 ure. In et gebouw wodt dan mitien een biezundere fototentoonstelling eupend; veur die tentoonstelling zorgen leerlingen van De Klaeter. Buten gaot op etzelde mement veur de kiender een levend gaanzebodspul uut aende, dat speciaol veur disse dag liend wodden kon van et dörp Else. Bi’j regen is et spel in ’t Hokkien.

Tentoonstelling

Om veur de tentoonstelling zorgen te kunnen hebben vuuf leerlingen van De Klaeter foto’s maekt van biezundere plakken in et dörp. Plakken waorvan zi’j vienen dat die veur de Hoevigers over 50 jaor nog belangriek binnen. Mar veurdat de foto’s maekt wodden het streekkenner Geert Lantinga van Wolvege de kiender verteld over de geschiedenis van De Hoeve en over de netuur in en om et dörp. Naodat de foto’s maekt binnen, het Sietske Bloemhoff van de Schrieversronte uutlegd waor aj’ rekening mit holen moeten aj’ een verhaeltien schrieven willen. Tiedens die les hebben de leerlingen vervolgens een verhaeltien schreven over de keuze van heur foto. De foto’s mit de uutleg zullen middags allemaole te zien wezen in ’t Hokkien, anvuld mit ere foto’s van de schoele. Daornaost wodt een deurlopende PowerPoint vertoond van oolde foto’s van De Hoeve, waor de foto’s van de leerlingen ok in verwarkt binnen. Veur die biezundere prissentaosie zorgt Jan de Vries van Wolvege, hi’j was eertieds heufd Onderwies van de gemiente West-Stellingwarf. De foto’s en de verhaelties wo’n butendat bundeld bi’j de Schrieversronte en die boekies wo’n ok op 31 oktober prissenteerd.

Ledewinaktie

Vanof 14.00 ure holen leden van de Stellingwarver Schrieversronte een ledewinaktie in en om et dörp henne. De Schrieversronte het om de 1000 leden henne, die zes keer in et jaor et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend toestuurd kriegen.

Fietsexkursie

Vanof 14.30 ure is d’r veur jong en oold een prachtige fietsexkursie o.l.v. Freddie de Vries van Hooltpae. Die tocht zal, mit onderwegens veul uutleg over de biezunderheden van de netuur, zoe’n twie uurties duren. Een unieke kaans om meer over de netuur in en om De Hoeve an de weet te kommen!

Geoschatzuken: eerste Stellingwarver Geocache!

Veur de wat ooldere jeugd gaot d’r middags, ok om 14.00 ure, een biezundere aktiviteit uut aende. Et gaot om ‘geoschatzuken’ en dat is de eerste echte Stellingwarver geocache. Veur de mooie Stellingwarver naeme van dit spel zorgde Hen le Duc van De Hoeve; zien dochter ontwikkelde de tocht die ongeveer vuuf kilometer is speciaol veur disse dag. Om d’r an mit te doen hej’ wel een smartfoon neudig! Et starten kan tussen 14.00 en 16.00 ure vanof ’t Hokkien.

 

Aovens:  ienakter, veurdrachten en meziek

Aovens is d’r vanof 20.00 ure een ommeraek fleurig, kultureel pergramme in ’t Hokkien! Zo zal de Hoeviger tenielploeg een hilarische ienakter naor veuren brengen… Lieske Schiere van Ni’jhooltpae hoolt twie biezundere veurdrachten uut vroegere tieden, de Scheve Schaats Band lat van him heuren, én zangeres/akkordeonist Lammy Bruyns, van vroeger uut Vinkege, brengt heur ni’jste Stellingwarver lieties! Oflopen zommer wun ze nog mit iene daorvan  et Stellingwarfs Meziekfestival in Appelsche.

De toegang van alle onderdielen van disse Stellingwarver Dag is ommenocht!