Kommende zaoterdag in Makkinge: Stellingwarfpop 2013!

Ok al doen de dielnemers an Stellingwarfpop veural mit vanwegens de altied gezellige sfeer, de spanning is ondertussen ok best te vernemen. Wie zol dit jaor veur et beste Stellingwarfstaelige lietien zorgen en wie zorgde daorbi’j veur de mooiste meziek? Et is veur de orgeniserende warkgroep now al dudelik dat de uut drie personen bestaonde jury et bi’j et beoordielen van de zes spiksplinterni’je lieties niet makkelik kriegen zal. Veur de drie beste lieties stelt de orgeniserende Stellingwarver Schrieversronte drie geldpriezen beschikber.

De volgende bands doen zaoterdagaovend mit: Rosie Kills, The After Midlife Group, Shady Lane, Spirit of the dark, ‘k Wait Nait en After Peggy. Tiedens et juryberaod an et aende van de aovend is d’r een speciaol optreden van de winner van veurig jaor, Serge Epskamp.

Stellingwarfpop wodt kommende zaoterdagaovend holen in et dörpshuus van Makkinge. Et festival begint om half achte, de toegang is gratis.

The After Midlife Group

Op de foto: De West-Stellingwarver fermaosie The After Midlife Group dot veur de twiede keer mit an Stellingwarfpop.