Kraanze op graf smid Land

Boele Land en femilie

kraanzelegging 4 meie 2015

Uut naeme van alle inwoners van Ni’jberkoop wodde op 4 meie om even veur acht ure aovens deur et bestuur van Plaetselik Belang een kraanze legd op et graf van smid Meine Land. Land wodde in december 1944 doodscheuten in zien smederi’je, doe hi’j weigerde om carbid te leveren. Bi’j de plechtighied weren zeune Boele Land, die zien vrouw en veerdere femilie anwezig. Boele Land woont sund jaor en dag in Jelsum, mar is hier bi’jomme nog altied bekend van zien Stellingwarver verhaelen. Zo schreef hi’j o.e. de Stellingwarver novelle ‘Gooldsje’.

(Foto’s: Sietske Bloemhoff)