Kursus Stellingwarfs veur beginners 2014

Veur wie graeg mit et schrieven van et Stellingwarfs an de slag gaon willen zol en meer over de aachtergrond van disse mooie Nedersaksische tael weten wil, begint kommende haast weer een kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’.

Et lezen van et Stellingwarfs gaot zowat alle meensken goed of, mar et schrieven d’r van is een aander verhael… Dat leer ie veural deur et vule te doen en deur d’r mit eren mit mekeer mit an de gang te wezen. Behalven daj’ bi’j disse kursus dus aorig in de weer binnen mit de schrieveri’je, is d’r ok ommedaenken veur et praoten in et Stellingwarfs. Butendat koj’ in de kunde mit de geschiedenis en volkskunde van Stellingwarf en is d’r ommedaenken veur de biezundere ligging van de streek.

De kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ bestaot uut tien lesaovens van de hieltied twie uren en wodt geven deur Roely Bakker, Henk Bloemhoff en Geert Lantinga. Die aovens bin op de donderdaegen 6, 13, 20 en 27 november, 4, 11 en 18 december en 8, 15 en 22 jannewaori. De kursus wodt ofsleuten op zaoterdag 31 jannewaori. De kursus is van half achte tot half tiene in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. De kosten bin € 75,00, dat is inklusief koffie of thee mit wat d’r bi’j. In et veurjaor van 2015 is d’r, as echte ofsluting, nog een exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied. Die exkursie is bi’j de pries inbegrepen.

Meensken die interesse hebben kun et beste even bellen mit et kantoor van de Schrieversronte: 0516-451108, of mailen naor: info@stellingwarfs.nl.