Lende-symposium: eerste ankondiging

image0-003

De Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert op vri’jdag 14 november in ’t Vlechtwark in Noordwoolde een symposium mit as thema de revier De Lende. De revier zal die dag vanuut verschillende invaalshoeken belocht wodden. Zo is d’r vanzels veul ommedaenken veur de geschiedenis d’r van en de laandschopselementen, mar dat is d’r bi’jglieks ok veur verhaelen en gedichten die de revier as onderwarp hebben. Inleidings bin d’r o.e. van Dennis Worst, Geert Lantinga, Jan Slofstra en Henk Bloemhoff. Mit eren is d’r op dit mement nog overleg. Et idee veur et symposium is ontstaon vanwegens de grote interesse van de lezers van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. In dat blad is d’r deur et hiele jaor henne ok op alderhaande wieze ommedaenken veur De Lende en dat bliekt arg an te slaon. Meer ni’js over et symposium volgt laeter.