Lochiesaovend

Hoe vaeke

heb ik je zocht

Heb ik je in

mien  daenken

mien dromen

weer levendig docht?

Mien weens

is vergees

Mien gedicht

ommenocht

Vandaege heb ik jow

een keersien brocht

In zien schiensel

zet ik now en altied weer

jow andaenken

in et volle locht

Ik mis je zo

Alle daegen meer.

Attie Nijboer,

foto: Jaap Elzenaar