Meziek onderwegens!

Op zaoterdag 18 juli toert een opvalende en muzikaole DAF-truck deur verschillende Stellingwarver dörpen. De Stellingwarver ’Magical Mistery Tour’ is een onderdiel van et Stellingwarfs Meziekfestival laeter op de dag, de toer begint morgens om 11.00 ure in Appelsche. Van dat plak of gaot de bonte tocht naor Oosterwoolde. An et begin van de Stationstraote is d’r dan om 11.30 ure een kot pergramme mit een optreden van troebadoer Serge Epskamp en een dörpsomroeper. Nao Oosterwoolde gaot et gezelschop naor de oolde ambachtemark bi’j museum Oold Ark in Makkinge. Rond ien ure dot de ploeg de streekmark van Berkoop an, waor opni’j et kotte pergramme te beluusteren en te bezien vaalt. Tegen half drieje ridt de truck Noordwoolde binnen en wodt in de buurt van de meule opni´j optreden. Van Noordwoolde gaot de tocht via Buil en Else richting de Roggeberg in Appelsche waor veur een laeste en spetterende aktiviteit zorgd wodden zal. Om half vufe is et gezelschop weeromme op ’e Boerestreek in Appelsche, waor om 17.15 ure et Stellingwarfs Meziekfestival begint.

De muzikaole toer is bedoeld om meensken an te vieteren om aovens naor dat ni’je unieke streekfestival in Appelsche te gaon. In de meziekkoepel treden op: et Kombo Lammy Bruyns, duo Mirjam, de zanggroep ‘k Wait Nait, de groep Pardouce en Spirit of the dark. Et festival wodt eupend mit een optreden van Serge Epskamp uut Zaandhuzen. Et festival, dat gratis te bezuken is, wodt prissenteerd deur Anna Span van de lekaole omroep Odrie..