Minisymposium 1517

delleb.2

In september 1500 verschient de Saksische legeranvoerder Von Schaumburg mit 1500 man bi’j Berkoop. Bi’j de slag die dan leverd wodt – misschien wel op de Delleboersterheide – komt d’r een aende an de Stellingwarver én Friese vri’jhied. Et hiele gebied vaalt dan onder et Duutse riek van keizer Maximiliaan.

De Stichting Stellingwarver Schrieversronte is van doel en orgeniseer in 2017 een minisymposium angaonde et biezundere jaor 1517. In dat jaor wodde et gebied Stellingwarf, dat vanof 1500 bi’j Frieslaand onderbrocht is, opdield in de twie grieteni’jen Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende. Op et symposium zal d’r ommedaenken wezen veur verschillende onderwarpen die mit die gebeurtenis te maeken had hebben en naor de invloed d’r van. De daotum van et 1517-symposium is op dit mement nog niet bekend.

Foto Delleboersterheide: Ype Dijkstra