Mooie boekemark bi’j The Readshop in Wolvege

Mooie boekemark bi’j The Readshop in Wolvege

Schrieversronte-vri’jwilligers Koosje Hornstra en Koop Oosterloo brochten hiel wat boeken an de man (foto: Lenus van der Broek). Eerder op de dag verkochten Albertha Zwaagstra en Geert van der Meulen al een sleep boeken.

Behalven dat de mark een mooi verkooprisseltaot opleverde, was et ok nog es een gezellige gebeuren daor bi’j The Readshop in Wolvege! (Foto: Lenus van der Broek)   

Zaoterdag 27 oktober was de twiede mark mit twiedehaans boeken die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseerde. Krek as een maond eerder bi’j Bruna in Oosterwoolde et geval was, wodde ok disse mark weer een veural genoeglike aktiviteit mit een mooie opbrengst. Ok now kregen weer een hiele vracht boeken een ni’je eigener, en da’s gien wonder, want veul inbrengers hadden veur een prachtige verscheidenhied an boeken zorgd. Veul Stellingwarvers zullen daoromme beslist gien muuite hebben om dit extra lange weekaende mit de overgang van de zommertied naor die van de winter deur te kommen!

In december zullen de laeste boeken die veur de aktie inbrocht binnen te koop wezen in et ‘winkeltien’ van de Schrieversronte in Berkoop. Wanneer dat percies wezen zal wodt nog bekend maekt, o.e. op disse webstee!

De opbrengst van de marken is mit naeme bedoeld om alle jubileumaktiviteiten van de jaorige stichting uut Berkoop mit meugelik te maeken.